Verdeling nalatenschap van bloedverwanten in de opgaande lijn

Descendenten zijn eerste wettelijke erfgenamen van bloedverwanten in de opgaande lijn (eventueel samen met de langstlevende partner van de overledene).

Wanneer de overledene niets heeft geregeld volgen de wettelijke erfgenamen de gewone regels uit het Burgerlijk Wetboek inzake de verdeling van nalatenschappen.

Het is echter ook mogelijk als ascendent (bloedverwant in de opgaande lijn) om zelf zijn eigen nalatenschap te gaan verdelen. Dit noemen we de ascendentenverdeling of ouderlijke boedelverdeling.

Het Belgisch Burgelrijk Wetboek bevat een apart Hoofdstuk VII waarin deze verdelingen geregeld worden.
ascendentenverdeling  2007 : topics - dialogen - clausules

GOEDE RAAD:
Omwille van de gevaren van vernietiging van deze vorm van verdeling moet hij ten sterkste worden afgeraden.