Verval van het voorrecht van boedelbeschrijving

Artikel 801 BW regelt deze vervallenverklaring.

De aanvaarding van een nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving is een vormgebonden rechtshandeling.

Maar de vereiste van het opmaken van een boedelbeschrijving, wordt niet zomaar gesanctioneerd met het verval van het voorrecht van boedelbeschrijving.  Artikel 801 BW vereist daarvoor dat men te kwader trouw willens wetens goederen heeft achtergehouden.

Het is logisch dat onder die omstandigheden een erfgenaam zal moeten instaan voor de schulden van de overledene op dezelfde wijze als een erfgenaam die de nalatenschap zuiver heeft aanvaard (en geen boedelbeschrijving heeft gemaakt).

Erfkeuze 2007: topics - dialogen - clausules