Verdeling nalatenschap

1. De onverdeeldheid kan mits onderling akkoord wordt verdeeld.

2. Niemand kan verplicht worden in onverdeeldheid te blijven

3.