2747.comVerdeling nalatenschap

In de meeste gevallen verloopt de verdeling op deze wijze.

Iedereen die erft volgt de gekozen weg.

Er kan worden toebedeeld aan iemand of er kan verkocht worden aan een derde.µ