Verdeling van de nalatenschap

De onverdeelde nalatenschap

Vordering tot verdeling

Samenstelling van de massas's

Actief: Bestaande goederen, Inbreng van giften

Passief:

 

Actief

Passief

Zie ook: Vereffening van een nalatenschap

2747.com / law / inheritance / division

contact

Notarieel gerechtelijk privaatrecht

Burgerlijk recht

Gerechtelijk recht

Successierechten

Notarieel familierecht

Registratierechten

Huwelijksvermogensrecht

Familiaal vermogensrecht

Echtscheidingsrecht

Vennootschapsrecht

 

Verdeling van een nalatenschap

1. Toebedeling van een onroerend goed aan één van de erfgenamen

2. Declaratief karakter van een deling

Van een nalatenschap is het de bedoeling dat ze verdeeld wordt onder de erfgenamen. Dat is het uitgangspunt van het Belgisch Burgerlijk wetboek in 2005 ... meer info