Verdeling van een nalatenschap: declaratief karakter

 

De goederen worden geacht steeds te hebben toebehoord aan diegene aan wie ze worden toebedeeld.

In 2005 is het toegelaten om af te wijken van het declaratief karakter van de verdeling. Op die manier maakt men van de toebedeling een transactie, zodat het zekerder wordt dat er nooit zal kunnen teruggekomen worden op de verdeling. Eens verdeeld blijft verdeeld.

 

Over de nalatenschap in Belgie:

ereloon

erfgenaam

verdeling

successierecht