Verdeling van een nalatenschap

Van een nalatenschap is het de bedoeling dat ze verdeeld wordt onder de erfgenamen. Dat is het uitgangspunt van het Belgisch Burgerlijk wetboek in 2005.

We vinden dit principe terug in artikel 815 Belgisch Burgerlijk Wetboek: "Niemand kan gedwongen worden in onverdeeldheid te blijven."

Toch kan me zelf kiezen om tussen de erfgenamen een overeenkomst om in onverdeeldheid te blijven sluiten. De wet beschermt echter tegen het principe dat niemand kan gedwongen worden in onverdeeldheid te blijven door eraan toe te voegen dat hoewel dergelijk overeenkomsten om in onverdeelheid te blijven wel geldig zijn, zij toch slechts een maximale looptijd van 5 jaren mogen hebben.

 

2747.com / law / inheritance / Belgie - Belgium

contact

Over de nalatenschap in Belgie:

verdeling

successierecht

erfgenaam