Domicile in Belgium

 

Het is van belang te weten waar de laatste woonplaats van de overledenen gelegen is.

 

De aangifte van nalatenschap moet wordt ingediend op het ontvangkantoor der registratie van het gebied waar de overledene zijn laatste woonplaats had.