Vrijstelling van Successierechten in Vlaanderen

Bos

Er is sinds 2003 een vrijstelling van successierechten voor bossen in Vlaanderen.

Familiale onderneming

In Vlaanderen heeft men besloten om het erven van een familale onderneming vrij te stellen van successierechten. (artikel 60bis W. Succ.). Deze regeling werd vanaf haar invoegetreding voortdurend aangepast.

Legaten aan Vlaanderen

Artikel 55 Vlaamse Wetboek Successierechten anno 2006:
Worden van de rechten van successie en van overgang bij overlijden vrijgesteld, de legaten gedaan aan het Vlaamse Gewest en aan de Vlaamse Gemeenschap en aan openbare instellingen van het Vlaamse Gewest en van de Vlaamse Gemeenschap. (zoals gewijzigd bij art. 17, Decreet 20.12.1996.)

 

2747.com / law / .. Belgie

contact

Notarieel recht

Vennootschapsrecht

Burgerlijk recht

Fiscaal recht