Erfgenaam.be

Titel I : Erfenissen - Hoofdstuk II. - Hoedanigheden vereist om te kunnen erven.

Art. 725. Om te kunnen erven moet men bestaan op het ogenblik dat de erfenis openvalt.

  Derhalve zijn onbekwaam om te erven :

  1° Hij die nog niet verwekt is;

  2° Het kind dat niet levensvatbaar is;

Rechtsleer
- Wetsgeschiedenis