Om te kunnen erven dient men te bestaan

Artikel 725 Belgisch Burgerlijk Wetboek

Om te kunnen erven moet men bestaan op het ogenblik dat de erfenis openvalt.

Derhalve zijn onbekwaam om te erven:

1 Hij die nog niet verwekt is;

2 Het kind dat niet levensvatbaar geboren is;

2747.com / law / inheritance / exist

contact

Erfrecht

Strafrecht

Burgerlijk recht

Levensvatbaar geboren zijn: minstens gedurende een zeker tijd zelfstandig in leven kunnen blijven.

Artikel 725 BW schakelt het bestaan slechts gelijk met het verwekt zijn, op voorwaarde dat het aldus verwekte kind levend en levensvatbaar wordt geboren.

Het kind dat alleen in de vorm van sperma bestaat is nog niet verwekt. Pas na het samenbrengen van zaadcel en eicel is het kind verwekt.