De grote kloving van een erfenis

Het huwelijk brengt twee families samen.

Wanneer afstammelingen van het koppel kinderen hebben, erven die kinderen via hun ouders van hun grootouders, maar zij zijn ook het nageslacht van al hun grootouders. Al de families worden verder gezet.

Ook al laat de overleden geen afstammelingen na, dan nog zullen de families van zijn ouders worden verder gezet in de persoon van de broers en zussen van de overledene of hun afstammelingen.

Indien echter ook deze personen niet erven (omdat ze niet bestaan bijvoorbeeld), zullen er geen personen meer zijn die de verenigde families van de ouders van de overledene in zich dragen. Op dat moment wordt de nalatenschap gekloofd in twee gelijke delen.

De helft gaat naar de dichtsbijzijnde graad van verwanten in de vaderlijke lijn en de andere helft naar diezelfde verwanten in de moederlijke lijn, ook al zal het meestal zo zijn dat niet beide families van de ouders van de overledene evenveel hebben bijgedragen tot de vorming van de nalatenschap van de overledene.

Met de oorsprong van de goederen wordt geen rekening gehouden, ook al wordt in feite verondersteld dat de nalatenschap van de overledene bestaat uit goederen die hij erfde van de familie van zijn ouders.

 

2747.com / law / inheritance / family

contact

Wanneer er afstammelingen zijn van het koppel, of wanneer er broers of zussen van de erfgenaam in leven zijn of hun afstammelingen, dan leeft de familie verder in dit nageslacht.

Wanneer er echter geen personen zijn die de het geslacht van de overledene verder zetten, dan gaat men de erfenis in twee delen.

Deze regel vinden we terug in artikel 746 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2005.

De kloving treedt op van het ogenblik dat de overledene geen afstammelingen heeft achtergelaten en ook geen broers of zusters of afstammelingen van deze.