Wie erft de gezinswoning?

Gehuwd
De langstlevende echtgenoot

Wettelijk samenwonend
Erfopvolging van de langstlevende wettelijk samenwonende
Uitzondering wordt gemaakt voor afstammelingen: niet van toepassing wanneer de langstlevende wettelijk samenwonende een afstammeling is van de vooroverleden wettelijk samenwonende.

Feitelijk samenwonend
Men moet een testament maken anno 2007

Successierechten

Voor wie werd de 'verdriettaks' op de gezinswoning afgeschaft in Vlaanderen in 2007?

Erfrecht 2007: topics - dialogen - clausules