Schulden inzake de gezinswoning

In 2007 werd in Vlaanderen de 'verdriettaks' afgeschaft. Er moeten geen successierechten meer worden betaald. Dit is enkel van toepassing op het nettoaandeel in de gezinswoning dat door bepaalde begunstigden van de vrijstelling wordt verkregen.

Met het nettoaandeel in de gezinswoning wordt bedoeld dat als er nog schulden verbonden zijn aan de gezinswoning, deze eerst moeten worden afgetrokken van de waarde die is vrijgesteld.

Deze schulden volledig aftrekken in het passief der nalatenschap kan niet zomaar. Eerst moeten ze worden aangerekend op het aandeel in de gezinwoning dat wordt verkregen en waarop zonder de vrijstelling van het nettoaandeel successierechten op zouden moeten betaald worden.

Om te vermijden dat de belastingplichtige dit zou vergeten, moet hij het bestaan van deze schulden melden in de aangifte van nalatenschap ingevolge artikel 42 VIII Vl. W. Succ. op straffe van boete.

In de praktijk bestaan er schuldsaldoverzekeringen.

Vlaamse successierechten 2007: topics - dialogen - clausule