De vrijstelling van successierechten op de gezinswoning in voordeel van de langstlevende partner in het Vlaamse Gewest

Voorwaarden tot het bekomen van de vrijstelling

De langstlevende partner - De gezinswoning - Erven van zakelijke rechten

Het is enkel de langstlevende partner die in aanmerking komt voor de vrijstelling:

- gehuwden

- wettelijk samenwonenden

- feitelijk samenwonenden

artikel 48 Vl. W. Succ.
inheritance tax
Notarieel fiscaal recht