De vrijstelling van successierechten op de gezinswoning in voordeel van de langstlevende partner in het Vlaamse Gewest

Voorwaarden tot het bekomen van de vrijstelling

De langstlevende partner - De gezinswoning - Erven van zakelijke rechten

De gezamenlijke hoofdverblijfplaats moet worden ingevuld zoals in het gewone taalgebruik om te bepalen of een aanpalend weiland is inbegrepen.

Feitelijke scheiding
Het blijft de gezinswoning bij gehuwden en wettelijk samenwonenden.

Overmacht
Kan, zelfs voor feitelijk samenwonenden (die voorafgaand al 3 jaar feitelijk hebben samengewoond).

Rust- of verzorgingsinstelling, serviceflatgebouw, woningcomplex met dienstverlening
Als een of zelfs beiden partners hun hoofdverblijfplaats vrijwillig overbrengen, kunnen zij toch nog genieten van de vrijstelling.
De wetgever wil mensen niet voor dilemma's plaatsen.

artikel 48 Vl. W. Succ.

inheritance tax
Notarieel fiscaal recht