De vrijstelling van successierechten op de gezinswoning in voordeel van de langstlevende partner in het Vlaamse Gewest

Voorwaarden tot het bekomen van de vrijstelling

De langstlevende partner - De gezinswoning - Erven van zakelijke rechten

De vrijstelling geldt maar voor het gedeelte in de gezinswoning dat door de langstlevende partner geerfd wordt:

- ingevolge de wet

- ingevolge een testament

- ingevolge een contractuele erfstelling

- ingevolge fictief legaat (zoals bij toebedeling van het gemeenschappelijk vermogen of keuzebeding)


Tontine en bedingen van aanwas vallen buiten de toepassing van de vrijstelling.

artikel 48 Vl. W. Succ.
inheritance tax
Notarieel fiscaal recht