De nalatenschap en de voornaamste gezinswoning

De wetgever heeft aandacht voor de bescherming van de langstlevende echtgenoot. Er moet vermeden worden dat deze zou kunnen verplicht worden de gezinswoning te verlaten .

Het is onmogelijk om bij testament het vruchtgebruik van de de langstlevende op de gezinswoning te ontnemen.

Na het overlijden moet de langstlevende moet steeds akkoord zijn wanneer geraakt wordt aan het vruchtgebruik op de gezinswoning