De langstlevende echtgenoot krijgt van de wetgever een bescherming met betrekking tot de gezinswoning

Zeker ingeval het echtengoten alleen gezamenlijke afstammeingen hebben, zal de langstlevende zeker het genot hebben van een bescherming van zijn vruchtgebruik op de gezinswoning.

Belgie