Tegenbewijs inzake fictiebepalingen successierecht

Ingevolge de fictiebepalingen worden:
- gezamenlijke verkrijging (artikel 9)
- verdeling (artikel 10)
- vervreemding onder bezwarende titel (artikel 11)
als verdacht aanzien wanneer ze gesteld worden door bepaalde personen.

In die 3 gevallen gaat de wet echter niet zover dat in die verdachte gevallen er geen tegenbewijs zou mogelijk zijn.

Het tegenbewijs:

Artikel 12 : Wanneer de overledene werkelijk het levenslang recht genoten heeft

Artikel 13 : Bewijs door getuigen en vermoedens


Bij al de andere fictiebepalingen (artikel 4/1°, 5, 7 en 8) is geen tegenbewijs mogelijk.

Naast de fictiebepalingen moet men opletten voor de echtheid van schuldbekentenissen inzake successierecht omdat die in bepaalde gevallen kunnen verworpen worden als passief der nalatenschap.
e-notaris.be
Successierechten 2007 : topicsdialogenclausules