Wetboek van Successierechten - Hoofdstuk I : Vestiging van de rechten

Artikel 2: Deze rechten zijn verschuldigd op de erfgoederen ongeacht of zij ingevolge wettelijke devolutie, uiterste wilsbeschikking of contractuele erfstelling worden overgemaakt.
Ze zijn, bovendien, verschuldigd in de gevallen aangeduid onder artikelen 3 tot 14.

Afdeling II : Overdrachten en beschikkingen gelijkgesteld met overgangen uit oorzaak van dood

Artikel 14 anno 2007 voor heel Belgie:

Artikelen 9 tot 13 zijn niet van toepassing:

1° indien de overledene langer heeft geleefd: dan de derde, in het geval van artikel 9; dan de mederechthebbende in de onverdeeldheid, verkrijger van de blote eigendom of belast met het levenslang recht, in het geval van artikel 10; dan de verkrijger of overnemer, in het geval van artikel 11;

2° indien de derde, in het geval van artikel 9, de mederechthebbende in de onverdeeldheid, verkrijger van de blote eigendom of belast met het levenslang recht, in het geval van artikel 10, de verkrijger of de overnemer, in het geval van artikel 11, niet behoren tot de soort van personen vermeld in de alinea's 1, 2 en 3 van artikel 33.