law - inheritance - forced heir

Wie zijn de reservataire erfgenamen?

- Vooral de kinderen van de overledene (art. 913 BW) zijn volwaardige reservataire erfgenamen.

- De (groot)ouders van de overledene, tenzij de overledene alles aan zijn wederhelft heeft gegeven (art. 915 BW).

- Indien de overledene gehwud was ten tijde van zijn overlijden, is de wederhelft meestal zijn reservataire erfgenaam (art. 915 bis BW)

- De kleinkinderen van de overledene indien zij in de plaats komen van de vooroverleden kinderen.