law - inheritance - forced heir

Titel II. Schenkingen onder de levenden en testamenten
Hoofdstuk III. Beschikbaar gedeelte der goederen en inkorting
E
erste afdeling. Beschikbaar gedeelte der goederen

Art. 913
De giften, hetzij bij akten onder de levenden, hetzij bij testament, mogen de helft van de goederen van de beschikker niet overschrijden, indien hij bij zijn overlijden slechts één kind achterlaat; een derde, indien hij twee kinderen achterlaat; een vierde, indien hij er drie of meer achterlaat.


Men zegt soms ook dat het beschikbaar deel een kindsdeel is.
Het zal wel de vrees geweest zijn van de opstellers van de Code Napoleon in 1804 dat de ouders van de revolutionairen hun kinderen ongelijk zouden behandelen in wat zij om niet van hun ouders zouden verkrijgen.

Zie ook : Wie zijn de erservataire erfgenamen?