law - inheritance - forced heir

In het Belgisch Burgerlijk Wetboek staat over het erfrecht dat ieder van uw kinderen een wettelijk deel moet hebben van uw nalatenschap.

Maar deze rechtsregel is in bepaalde gevallen niet van toepassing op een bankrekening.

Het is het Belgisch recht dat bepaald dat het Thaise recht moet worden toegepast op het erven van een bankrekening.

Het Belgisch wetboek van internationaal privaatrecht bepaalt dit als volgt in haar artikel 78 "De erfopvolging wordt beheerst door het recht van de Staat op wiens grondgebied de overledene bij zijn overlijden zijn gewone verblijfplaats had."

Vermits U in Thailand woont, vindt het Belgische recht dat er geen Belgisch recht meer moet worden toegepast op uw bankrekening in Belgie. Het is uw woonplaats die bepaald welk erfrecht van toepassing is.

Als volgens het Belgische internationaal recht op de erfenis Thais erfrecht moet worden toegepast, omdat U in Thailand uw woonplaats hebt, dan is de Belgische regel inzake het verplicht wettelijk erfdeel dat aan ieder van uw kinderen moet toekomen helemaal niet meer van toepassing.

Het enige waar ik me nog zorgen over maak in dit verband is dat in Thailand eenzelfde bescherming van uw kinderen in het Burgerlijk Wetboek zou staan. Of misschien hebben ze die bepaling in Thailand gewoon niet. Zou best kunnen. Volgens mij bestaat er geen reservatair erfdeel in het Thaise erfrecht.