De reservataire erfgenamen in Belgie

This page in English.

De kinderen zijn reservatiare erfgenamen van hun ouders en omgekeerd .

De huwelijkspartner is ook een reservataire erfgenaam voor de gezinswoning en de helft van de nalatenschap in vruchtgebruik .

Ingeval van stiefkinderen kan er een regeling getroffen worden met het huwelijkspartner over een beperking van zijn erfrecht .

Contacteer de auteur van deze pagina.