De reservataire erfgenamen in Belgie

This page in English.

Wanneer, bij het overlijden van de erflater, erfgenamen bestaan aan wie de wet een voorbehouden erfdeel op zijn goederen toekent, treden deze erfgenamen, door zijn dood, van rechtswege in het bezit van alle goederen van de nalatenschap; en de algemene legataris moet hun de afgifte van de in het testament begrepen goederen vragen. (bron: artikel 1004 Burgerlijk Wetboek)

Hieronder een overzicht van wie de voorbehouden erfgenamen zijn.

de kinderen van de erflater

Indien de erflater 1 kind heeft erft dit de helft van zijn nalatenschap De andere helft kan bij testament vermaakt worden
Indien de erflater 2 kinderen heeft erven zij ieder 1/3de deel van de nalatenschap Het overige 1/3de deel kan bij testament vermaakt worden
Indien de erflater 3 kinderen of meer heeft erven zij samen 3/4de deel van de nalatenschap. Het vorige 1/4de deel kan bij testament vermaakt worden

de ouders van de erflater

Indien zijn ouders hem overleven erven ook zij van de erflater. Zij zullen echter slechts tot de nalatenschap komen als er geen kinderen zijn die erven.

Indien beide ouders nog leven hebben zij ieder recht op 1/4de deel van de nalatenschap De andere helft kan bij testament vermaakt worden
Indien slechts 1 ouder de erflater overleeft, heeft deze een voorbehouden erfdeel van 1/4de deel van de nalatenschap. De overige 3/4de deel van de nalatenschap kan bij testament vermaakt worden

de overlevende huwelijkspartner

Indien de erflater gehuwd was op het ogenblik van overlijden heeft de overlevende huwelijkspartner recht op het vruchtgebruik op de gezinswoning. Indien er nog meer goederen van de nalatenschap afhangen, is zijn voorbehouden erfdeel daarin de helft in vruchtgebruik.

volgens Nederlands recht

Meer informatie

Contacteer de auteur van deze pagina.