Beperking van het reservatair erfrecht van de huwelijkspertner in Belgie

This page in English.

de overlevende huwelijkspartner

Indien de erflater gehuwd was op het ogenblik van overlijden heeft de overlevende huwelijkspartner recht op het vruchtgebruik op de gezinswoning. Indien er nog meer goederen van de nalatenschap afhangen, is zijn voorbehouden erfdeel daarin de helft in vruchtgebruik.

volgens Nederlands recht

Meer informatie

Contacteer de auteur van deze pagina.