Revervatair erfdeel in Nederland

Volgens het Nederlandse erfrecht kan het reservatair erfdeel worden uitbetaald. Men kan dus bij testament een algemene legataris aanduiden. Deze kan de reservataire erfgenamen uitbetalen.

 

volgens Belgisch recht