Het erven van een bos in Vlaanderen

Afschaffing van de successierechten

Vanaf 2003 werden de successierechten op het erven van een bos in Vlaanderen afgeschaft.

1.Er is vrijstelling van successierechten indien men 30 jaar na het overlijden het karakter van bos bewaart

4.Vanaf 2003 is er een mogelijkheid om vrij van successierechten een bos te erven

2. Dit betekent niet dat men gedurende die 30 jaar het bos niet zou kunnen verkopen, maar de koper zal wel instaan voor de sanctie op het niet naleven van de verplichting om gedurende 30 jaar het karakter van bos te bewaren

3. De sanctie op het verlies van het karakter van bos is dat men achteraf toch nog een breukdeel van de successierechten zal moeten betalen, naargelang het aantal jaren van de 30 dat men het karakter van bos niet heeft behouden

Zie ook: VASTGOED - bos

 

2747.com / law / /

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht