Erven van een bos in het Vlaamse Gewest

Er is vrijstelling van successierechten, maar dit wordt beschouwd als een subsidie gedurende 30 jaar.

Voorwaarde om van deze fictieve subsidie te genieten is dat men na het overlijden 30 jaar lang het karakter van bos van het gerfde bos behoud.

Zoniet zal men voor de resterende jaren toch nog een breukdeel van de successierechten moeten betalen.

Bij verkoop van het bos gaat deze verplichting over op de volgende eigenaar. Het is van groot belang deze over deze verplichting tot behoud van het karakter van bos in te lichten aangezien de overheid steeds de actuele eigenaar of vruchtgebruiker van het bos kan aanspreken voor de betaling van de successierechten die zouden verschuldigd worden omdat het bos zijn karakter van bos heeft verloren.

Volgende bladzijde >>

rechtinbelgie@2747.com