Het vermogen van de overledene

1. Voor het berekene van de successierechten wordt rekening gehouden met de toestand op datum van overlijden.

2. Voor het berekenen van het aandeel van de reservataire erfgenamen wordt een fictieve massa samengesteld. Alle goederen worden geschat op datum van overlijden.

3. Ingeval een onderneming werd geschonken, zal er slechts rekening worden gehouden met de waarde ervan ten tijde van de schenking om het aandeel van de reservataire erfgenamen te bepalen.