Er moeten successierechten betaald worden op een erfenis, zelfs op de waarde van het meubilair van de overledene

This page in English.

Om die waarde te bepalen, zal de fiscus niet komen zien bij de overledene thuis hoeveel meubels hij heeft staan.

Wel zal die inboedel meestal verzekerd zijn tegen brand. Het is op basis van de verzekerde waarde dat de fiscus aanneemt hoeveel de waarde van het meubilair is. Aangenomen wordt dat 20 tot 30 procent van het verzekerd bedrag moet aangenomen worden als de waarde van het meubliair waarop successierecht moet betaald worden.

Meer informatie

Contacteer de auteur van deze pagina.