De erfgenamen zullen met meubeilair moeten verdelen

This page in English.

Indien zij geen idee hebben hoe te verdelen, kan de waarde van de kunstvoorwerpen door een kunstkenner geschat worden. Men kan daarvoor een veilingmeester aanspreken.

Op basis van een lijst van kunstvoorwerpen, kan men overgaan tot aanduiding van de voorwerpen die men wilt behouden. De waarde van de kunstvoorwerpen staat bepaald in de lijst. Zo kan men verdelen.

Meer informatie

Contacteer de auteur van deze pagina.