De nalatenschap en schenkingen

Inbreng van schenkingen

Het is mogelijk om iemand iets te geven die later van je zal erven. Als er niets speciaals voorzien wordt, zal worden geacht dat wat je reeds vooraf aan je erfgenaam gegeven hebt, een voorschot op zijn erfdeel was. De erfgenaam zal het hem geschonken goed moeten inbrengen in je nalatenschap als hij van je erft.

Inkorting van schenkingen

De reservataire erfgenaam is niet verplicht om de inkorting te vorderen. Er zal een beeld moeten gemaakt worden van wat het vermogen van de overledene zou geweest zijn, als hij geen schenkingen had gedaan. Dit totale vermogen noemen we de fictieve massa.

Inzake successierechten

De schenkingen die de overledene gedaan heeft in een periode van 3 jaar voorafgaand aan het overlijden, zullen geacht worden als legaat te zijn verkregen voor het berekenen van het actief inzake successierechten.

 

2747.com / law / inheritance / gift

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht