gezondheidstoestand

1. Een erfgenaam in een slechte gezondheidtoestand die onder voorlpig bewind is gesteld, moet machtiging van de vrederechter hebben om een erfenis te aanvaarden.