erfgenaam

Het Belgisch Burgerlijk Wetboek bepaalt wie, bij ontbreken van een testament, erfgenaam is.
Erven wordt soms licht en soms zwaar belast met het successierecht.

Betreffende onroerende goederen bepaalt in principe het erfrecht van het land waar ze gelegen zijn, wie ze erft.

Eigendom wordt onder andere verkregen door de erfenis (art. 711 BW). Men kan wettelijke erfgenaam zijn of testamentair erfgenaam.
Wie erft moet successierechten betalen.