Banken, wisselagenten,

Indien de fiscus erom verzoekt dient iedereen alle inlichtingen te verschaffen over eender welke transactie die gedaan werd bij hem.

 

Volgende bladzijde >>

rechtinbelgie@2747.com