erfgenaam
De erfgenamen en algemene legatarissen moeten een aangifte van nalatenschap indienen.

Voor het berekenen van het successierecht zal men het verschil maken tussen de bezittingen en de schulden van de overledene.

Het tarief inzake successierechten anno 2007 stijgt sterk naarmate men meer erft. Bovendien is het tarief erg hoog indien men geen deel uitmaakt van het kerngezin.