Het Wetboek Internationaal Privaatrecht en de notariele praktijk

Wettelijke erfopvolging en testamenten

De wettelijke erfopvolging - Testamenten

Roerende goederen: het recht van de gewone verblijfplaats van de overledene

Onroerende goederen: het recht van de plaats van de ligging

De voorvraag of de goederen roerend of onroerend zijn: lex rei sitae

Renvoi
Beperkt renvoi:

Beperkte wilsautonomie
Keuze om de vererving van het geheel van zijn goederen te onderwerpen aan het recht van het land van de gewone verblijfplaats of de nationale wet van de erflater.

Het toepassingsgebied van de erfwet (lex successionis)
Artikel 80 WIPR