De nalatenschap die onder voorrecht van boedelbeschrijving wordt aanvaard, zal nog steeds volledige fiscale verplichtingen voor de erfgenamen meebrengen. Dit vinden we anno 2006 terug in artikel 73 Wetboek van Successierechten. Hierbij moeten de erfgenamen er dan op worden gewezen op de gevaren verbonden aan artikel 7 en 108 van het wetboek van successierechten.

 

Notarieel recht

Notarieel gerechtelijk privaatrecht

De aangifte van nalatenschap

 

De nalatenschap en de boedelbeschrijving

De boedelbeschrijving heeft ten doel de omvang van de nalatenschap, van de gemeenschap of van de onverdeeldheid vast te stellen. Zij bevat met name de beschrijving en de schatting van de roerende goederen, de ontleding van de titels en papieren, de opgave van de verklaringen door de belanghebbenden gedaan ten laste of ten bate van de boedel. (1.)

Wanneer het gaat om goederen van een nalatenschap kan de boedelbeschrijving gevorderd worden van een notaris door een erfgenaam, een algemene legataris of een legataris onder algemene titel of een testamentuitvoerder. In een aantal gevallen is er zelfs geen machtiging van de Vrederechter vereist.(2.)

De vruchtgebruiker en het opmaken van een boedelbeschrijving van de nalatenschap in 2005 ... meer info

 

(3.)

(4.)

(5.)