De vruchtgebruiker en het opmaken van een boedelbeschrijving van de nalatenschap

 

Artikel 600 van het Belgisch Burgerlijk wetboek legt aan de vruchtgebruiker op om een staat te maken van de goederen waarop hij vruchtgebruik gaat uitoefenen.

In vele testamenten wordt bedongen dat er vrijstelling is van boedelbeschrijving te laten opmaken. Dit zal niet verhinderen dat er een staat en boedelbeschrijving worden opgemaakt, maar zal wel veroorzaken dat de kosten van die staat en boedelbeschrijving ten laste komen van de naakte eigenaar.

 

 

Over de nalatenschap in Belgie:

erfgenaam

boedelbeschijving

aangifte