Efrecht in Belgie

Openvallen van de nalatenschap

Tijdstip, plaats (laatste woonplaats van de overledene)

 

Voorwaarden vereist om te erven

In leven zijn en niet onwaardig zijn

 

Regels die de verkrijging der nalatenschap bepalen

Wettige erfgenamen, kloving, plaatsvervulling

De anomale nalatenschap (wettelijke terugkeer)

Erfaanspraken bij volle adoptie / gewone adoptie

 

Hoe de nalatenschap verkregen wordt

Bezit der nalatenschap

Eigendom der nalatenschap: aanvaarding, verwerping, onbeheerde nalatenschap

 

Vereffening van de nalatenschap

Voordeel van boedelbeschrijving, boedelscheiding, gerechtelijke verdeling

 

Verbod de erfovergang bij overeenkomst te regelen

 

De erfrechtelijke reserve

Samenstelling van de fictieve massa. Aanrekening van de giften en inkorting. De inkorting. Kenmerken van de reserve. Schenkingen aan erfgerechtigden.

 

2747.com / law / inheritance / law

contact

Familiaal vermogensrecht

Notarieel recht

Testamenten

Het opstellen van notariele akten

Vennootschapsrecht

Huwelijksvermogensrecht

Successierechten

Schenking

Beslagrecht