Efrecht in Belgie

Openvallen van de nalatenschap

Tijdstip, plaats (laatste woonplaats van de overledene)

 

Voorwaarden vereist om te erven

In leven zijn en niet onwaardig zijn

 

Regels die de verkrijging der nalatenschap bepalen

Wettige erfgenamen, kloving, plaatsvervulling

De anomale nalatenschap (wettelijke terugkeer)

Erfaanspraken bij volle adoptie / gewone adoptie

 

Hoe de nalatenschap verkregen wordt

Bezit der nalatenschap

Eigendom der nalatenschap: aanvaarding, verwerping, onbeheerde nalatenschap

 

Vereffening van de nalatenschap

Voordeel van boedelbeschrijving, boedelscheiding, gerechtelijke verdeling

 

Verbod de erfovergang bij overeenkomst te regelen

 

De erfrechtelijke reserve

Samenstelling van de fictieve massa. Aanrekening van de giften en inkorting. De inkorting. Kenmerken van de reserve. Schenkingen aan erfgerechtigden.

 

2747.com / law / inheritance / law

contact

Familiaal vermogensrecht

Notarieel recht

Testamenten

Het opstellen van notariele akten

Vennootschapsrecht

Huwelijksvermogensrecht

Successierechten

Schenking

Beslagrecht

goede raad

Trefwoorden inzake de nalatenschap:

afstand

huwelijk

aangifte

testament

bankrekening

kluis

successierechten

inbreng

inkorting

waardebepaling

notaris

verdeling

Aangifte

Aanvaarding

Afstand

Bankrekening

Beslag

Bos

Cash

Effecten

Eigendomstitel

Gezinswoning

Gezondheid

Herschatting

Huisraad

Huwelijk

Inbreng

Inkorting

Kluis

Meubilair

Minderjarige

Moord

inlichtingen

waardebepaling

successierechten

overspel

testament

plaatsvervulling

eigendomsrecht

verdeling

inkopen

broer of nonkel

Vruchtgebruik

Reservataire erfgenamen

verwerping

onderneming

vastgoed

vermogen

kinderen

inventaris

volmacht

wetgeving

Akte van bekendheid

In eenvoudige gevallen kan dit document bekomen worden van de Vrederechter, zoniet zal men een notaris moeten raadplegen. In 2005 bedraagt de kostprijs voor een akte van bekendheid bij de notaris ongeveer 150 euro. In deze notariële akte geeft de notaris weer wie volgens zijn inlichtingen de erfgenamen zijn van de nalatenschap. De erfgenamen kunnen afschriften bekomen van deze akte om af te geven aan bijvoorbeeld een bankier om aan hem te bewijzen dat zij de erfgenamen zijn. Indien er meerdere erfgenamen zijn, zullen zij samen moeten optreden. De akte van bekenheid zal vrij snel na het overlijden gemaakt worden, zodat de erfgenamen de bankrekeningen reeds kunnen verdelen.

Aangifte van nalatenschap

Dit is een fiscale verplichting. De erfgenamen zijn verplicht eenmalig een formulier in te vullen zoals jaarlijks bij de personenbelasting. Zij zullen dit vaak laten invullen door een specialist zoals de notaris. Meestal krijgen de erfgenamen een termijn van 5 maanden na de dag van het overlijden om de aangifte van nalatenschap in te dienen. Daarna krijgen zij nog 2 maanden om de successierechten te betalen.