erfgenaam

Boek III - Eerste titel. Erfenissen
Hoofdstuk III. Onderscheiden orden in de erfopvolging
Afdeling V. Erfopvolging in de opgaande lijn

Art. 749
   Ingeval de persoon die zonder nakomelingschap gestorven is, broeders, zusters of afstammelingen van dezen achterlaat en de vader of de moeder vooroverleden is, wordt het gedeelte dat hem of haar, overeenkomstig het vorige artikel, zou zijn te beurt gevallen, gevoegd bij de helft die toekomt aan de broeders en zusters, of aan hen die hun plaats vervullen, zoals in afdeling VI van dit hoofdstuk wordt bepaald.