erfgenaam
Het Belgisch Burgerlijk Wetboek bepaalt wie, bij ontbreken van een testament, erfgenaam is:

Afdeling III. Erfopvolging in de nederdalende lijn
In de eerste plaats erven de kinderen van de overledene (art. 745 BW)


Afdeling IV. Erfopvolging van de langstlevende echtgenoot
Indien de overledene gehuwd is, erft zijn wederhelft samen met zijn kinderen (art. 745bis ev BW)


Afdeling V. Erfopvolging in de opgaande lijn
Als je geen afstammelingen hebt, zijn je ouders je erfgenaam (art. 748 BW)


Afdeling VI. Erfopvolging in de zijlijn
Als je geen afstammelingen hebt, en ook geen ouders, dan erven je broer en zus of hun afstammelingen  
(art. 750 BW).