De Wettige erfgenamen

Een erfenis wordt verdeeld zoals de wet het voorschrijft, tenzij de overledene een testament heeft gemaakt. De regeling van het wettelijk erfrecht, vinden we terug in het Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006.

De eerste orde

De afstammelingen (kinderen, kleinkinderen, ... ) van de overledene erven in principe alles. Eventueel erven zij samen met de langstlevende huwelijkspartner van de overledene.

Zijn er geen wettige erfgenamen van de eerste orde, dan gaat de erfenis naar de wettige erfgenamen van de tweede orde.

De tweede orde

De broer(s) en/of zus(sen) van de overleden erven in principe alles als er niemand van de eerste orde is. Half-broer en half-zus erven ook, maar in principe de helft minder. Indien de vader en/of moeder van de overledene nog leeft, zal(zullen) die ieder 1/4de deel erven, samen met de broers en zussen die de rest verdelen (samen 2/4de of 3/4de)

Plaatsvervulling: afstammelingen van een vooroverleden broer of zus erven in de plaats van die broer of zus.

TIP:

Het kan inzake successierechten interessanter zijn uw meerderjarige neven en nichten goederen te laten erven die uw broer of zus toch aan zijn kinderen zou nalaten.

Kloving: de goederen van de overledene worden in twee helften gesplitst waarvan een helft voor de moederlijke lijn is en een helft voor de vaderlijke lijn is. Dit wordt gedaan zodra er geen personen meer op aarde zijn die het bloed van de moederlijke lijn en vaderlijke lijn in zich dragen. Dit zal het geval zijn indien de overledene geen broers of zussen of afstammelingen van dezen heeft nagelaten.

Derde orde: Gewone ascendenten: (over)grootouders

Alle voorouders van de overlene erven.

TIP:

U kan best een testament maken indien U geen directe familie heeft.

Vierde orde: Gewone zijverwanten

Hier zal men op zoek gaan in de vaderlijke lijn en in de moederlijke lijn naar diegene die het dichtst in graad staat. Men zoekt tot de 4de graad.

Ook hier speelt de regel van de plaatsvervulling: indien diegene die het dichtst in graad staat vooroverleden is maar afstammingen heeft nagelaten, zullen deze afstammelingen staaksgewijs in zijn plaats erven.

 

2747.com / law / inheritance / legal heir

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht

 

2747.com / law / inheritance / legal heirs

contact

Het opstellen van notariele akten

Successierechten

Zakenrecht

Internationaal privaatrecht

Testamenten

Huwelijksvermogensrecht

Familiaal vermogensrecht

Vennootschapsrecht

Erfrecht

Schenkingen

Descendenten (afstammelingen)

In de eerste plaats erven de kinderen, de kleinkinderen, de achterkleinkinderen van de overledene.

Bevoorrechte zijverwanten en ascendenten

Als de overledene geen afstammelingen heeft nagelaten, komen zijn broers en zusters aan de beurt samen met de ouders. Ook half-broers en half-zusters erven.

Gewone ascendenten

Pas als er geen enkele van de erfgenamen uit de tweede orde kan gevonden worden (of zijn afstammelingen), zullen de grootouders of overgrootouders van de overledene erven.

Gewone zijverwanten

Wanneer ook alle ascendenten overleden zijn, en geen enkele persoon behorende tot de eerste of de tweede orde erft, zullen de zijverwanten erven.