Wetboek van Successierechten : Hoofdstuk 15 : Verjaring
Artikel 137 - Artikel 138 - Artikel 139 - Artikel 140/1 - Artikel 140/2


Artikel 138


Er is verjaring voor de eis tot teruggave der rechten, interesten en boeten, na vijf jaar te rekenen van 1 januari van het jaar tijdens hetwelk de vordering ontstaan is.