Wetboek van Successierechten : Hoofdstuk 15 : Verjaring
Artikel 137 - Artikel 138 - Artikel 139 - Artikel 140/1 - Artikel 140/2

Artikel 139


De verjaring van de vordering tot schatting en van de eis der rechten, interesten en boeten verschuldigd wegens de ongenoegzaamheid, wordt gestuit door de notificatie aan de partij van de aanvraag voorzien in artikel 112.

Deze stuiting heeft haar uitwerking tot de dag der neerlegging ter griffie van het verslag van schatting.

De invordering der rechten, interesten en boeten, opvorderbaar hoofdens de door bedoeld verslag erkende ongenoegzaamheid, dient vervolgd binnen twee jaar na de neerlegging van het verslag.