Het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende partner

Een beperkte erfrechtelijke roeping :
Gevolgen van de erfrechtelijke roeping ten aanzien van de andere erfgenamen
Regelen inzake vruchtgebruik - Compensatiemaatregelen

Bescherming van de blote eigenaars
Boedelbeschrijving van het huisraad en staat van het onroerend goed kunnen gevorderd worden.

Omzetting van het vruchtgebruik
De bepalingen inzake de omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot zijn van toepassing.
Notarieel familierecht