Het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende partner

Een beperkte erfrechtelijke roeping :
Gevolgen van de erfrechtelijke roeping ten aanzien van de andere erfgenamen
Regelen inzake vruchtgebruik - Compensatiemaatregelen

Onderhoudsverplichtingen

- Ten aanzien van de kinderen van de vooroverledene: artikel 1477 par. 5 BW.

- Ten aanzien van de ascendenten van de vooroverledene: artikel 1477 par. 6 BW.

Notarieel familierecht